skip to Main Content

Handmassage in de Zorg – door vluchtelingen

Docent: Daisy Hatusupy

Doelgroep: 16+ Vluchtelingen met een verblijfsstatus en Nederlandstalige Buddy’s

Regio: Landelijk

img_7597 IMG_2862 copy

“Aan het belang van maatschappelijke participatie wordt tegenwoordig meer aandacht gegeven. Het wordt steeds duidelijker dat investeren in projecten die deelname aan maatschappelijke activiteiten bevorderen, op meerdere gebieden vruchten afwerpt. Door ook vluchtelingen in staat te stellen vrijwilligerswerk te verrichten kunnen op het gebied van inburgering flinke stappen worden genomen.

Daarnaast is het een betrekkelijk nieuw fenomeen in Nederland om in zorginstellingen handmassage aan cliënten c.q. patiënten aan te bieden. Handmassage werkt kalmerend, verkwikkend en troostend. Het versoepelt en ontspant de spieren. Het vermindert stress en slapeloosheid.

Vluchtelingen met een verblijfsstatus opleiden tot (gecertificeerd) handmasseur en deze vervolgens inzetten in verschillende zorgorganisaties levert zowel een bijdrage aan de integratie en participatie van de vluchteling als aan het welbevinden van cliënten in zorginstellingen.”

 


 

 

Back To Top
X